Ruch Światło-Życie


O wspólnocie oazowej

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż). Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka".

A więc kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy chcą żyć inaczej. Pragniemy przeżywać swoje życie z Jezusem Chrystusem. Wspólnota jest dla nas miejscem, gdzie możemy prawdziwie wzrastać w wierze. Założycielem naszej wspólnoty jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Nasze spotkania

Spotykamy się w każdy piątek, po wieczornej Mszy Świętej oraz w niedzielę o godzinie 9.00. Ponadto w każdą środę, po wieczornej Mszy Świętej odbywają się spotkania Diakoni Modlitwy. Wszystkie spotkania odbywają się zazwyczaj w sali świętego Franciszka z Asyżu.

Historia wspólnoty

Plan spotkań

Ostatnie wydarzenia

Jeśli szukasz w życiu czegoś więcej – przyjdź!

Członkami naszej wspólnoty mogą być osoby po drugiej klasie szkoły podstawowej.

Historia wspólnoty

Historia powstania Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Sędziszowie Młp. sięga 1982 roku. Wówczas Ewa Świderska i Gosia Łopuszyńska, za namową o. Karola Jopka, jak same wspominają „pojechały w ciemno do Pyzówki na pierwszy stopień…”. Po powrocie z tych rekolekcji o. Karol, który był pierwszym opiekunem naszej wspólnoty, poprosił Ewę aby podjęła się prowadzenia z młodzieżą oraz dziećmi z Sędziszowa i okolic podobnych spotkań, jak te, których doświadczyła na rekolekcjach letnich. Wówczas na Oazę Dzieci Bożych przychodziło kilka do kilkunastu osób. W tym czasie „najistotniejszą rzeczą było, żeby przychodzić, żeby się spotykać i żeby się wspólnie modlić”. Początkowo wszystkie obowiązki spoczywały na barkach Ewy. Jednak z czasem część prowadzonych przez nią Dzieci Bożych – tych największych entuzjastów, zaczęła sama wyjeżdżać na rekolekcje letnie i pomagać w prowadzeniu młodszych grup. Po odejściu o. Karola na inną placówkę, opiekę duchową nad wspólnotą od 1988 roku pełnił o. Klemens Blajda. Wspólnota liczyła wówczas 20 osób. Prawdziwy rozkwit wspólnoty sędziszowskiej nastąpił kilka lat później, w 1991 roku, kiedy obowiązki moderatora przejął o. Zdzisław Duma, a pomagał mu w tym dzielnie br. Robert Sylwester. Wspólnota liczyła wtedy około 100 uczestników. W tym też czasie zaczęły odbywać się regularne spotkania naszej wspólnoty oraz animowane przez nas do dziś niedzielne Msze Święte o godzinie dziesiątej. Oaza w tym czasie spotykała się także na piątkowych modlitwach wieczornych, sobotnich spotkaniach w grupach i śpiewie. Od września 1993 roku zajął się nami br. Czesław Gadacz. Odtąd co rok, a czasami nawet częściej, nasza wspólnota doświadczała zmiany moderatora. I tak od września 1994 r. był nim br. Sergiusz Ślęzak. We wrześniu 1995 r. funkcję opiekuna oazy przejął o. Roman Rusek. Wspólnota powiększyła się o kolejnych członków, którzy później przez wiele lat pełnili funkcję animatorów. We wrześniu 1996 r. naszym opiekunem został o. Maciej Styburski. Wówczas we wspólnocie nastąpił rozłam. Część ze starszych osób należących do tej pory do naszej wspólnoty postanowiło odejść do tworzonej przez o. Macieja Odnowy w Duchu Świętym. Od września 1997 r. moderatorem został o. Andrzej Rudnik, od września 1998 r. był nim o. Zbigniew Wszołek, od września 1999 r. o. Czesław Gadacz, a od marca do czerwca 2000 r. br. Marek Bakierzyński. We wrześniu 2000 roku opiekę nad naszą wspólnotą przejął o. Antoni Kowalski, który funkcję moderatora pełnił do 2003 r. Był to kolejny okres świetności dla naszej wspólnoty. Z 36 osób, które liczyła wówczas nasza wspólnota rozrośliśmy się do pokaźnej grupy 100 osób. W tym czasie pojawiła się u nas tradycja organizowania w maju wieczornych Majówek pod figurą Matki Bożej Niepokalanej, znajdującej się na placu klasztornym, a także wspólnotowych rekolekcji i dni skupienia w trakcie trwania roku oazowego. Nie brakowało także wspólnych wyjazdów w najpiękniejsze zakątki Polski. Rozwojowi naszej wspólnoty pomagała nie tylko wspólna modlitwa i zabawa, ale także wspólna praca. W tym czasie narodził się pomysł sprzedawania zniczy przed świętem Wszystkich Świętych – „Akcja Znicz” i sianka przed Bożym Narodzeniem – „Akcja Sianko” oraz nagranie własnej płyty z piosenkami religijnymi. Później dla naszej wspólnoty nastał czas „wielkich zmian”, czas trudu i walki o to, aby trwać, aby nie rezygnować z tego, co zostało wypracowane przez wcześniejsze lata. W tym czasie, we wrześniu 2003 roku moderatorem został o. Mirosław Dudzis, i nastał dla nas okres wytężonej troski o jedność we wspólnocie. We wrześniu 2005 roku naszym opiekunem został o. Marek Haśko. Trzy lata budowania razem z nim Wspólnoty to dalszy czas oczyszczenia, odkrywania po co właściwie każdy z nas jest we Wspólnocie, to także okres wielu wspólnych wyjazdów w różne części Polski, odkrywania Piękna Stwórcy w Jego stworzeniu. Wraz z początkiem wakacji 2008 roku obowiązki naszego moderatora przejął o. Piotr Ferfecki. Nastał tym samym w jakimś stopniu nowy rozdział życia naszej wspólnoty. Był to bardzo piękny czas. Czas, w którym Oaza stała się prawdziwym domem dla każdego członka wspólnoty. Czas ogromnej łaski i działania Pana Boga. We wrześniu 2011 roku nowym moderatorem naszej wspólnoty został o. Andrzej. Nastał tym samym w jakimś stopniu nowy rozdział życia naszej wspólnoty, który zakończył się w czerwcu 2013r. Z początkiem roku szkolnego - we wrześniu 2013r. pod swoją opiekę wziął nas o. Mirosław Szarek. Zmieniła się również nasza odpowiedzialna świecka. W 2013r. była nią Wiola Ochab, a po roku wyjechała na studia i "pałęczkę" przekazała Asi Świderskiej. To był bardzo dobry czas, pełen milości i radości. Poznawaliśmy siebie na nowo. Br. Mirosław z dniem 1 lipca 2015r. decyzją prowincjała zostal przeniesiony do Włoch, gdzie teraz posługuje, a my zaczęliśmy nowy etap. Dnia 3 września 2015r. poznaliśmy naszego nowego moderatora. Jest nim br. Andrzej Bochyński. Z niecierpliwością czekamy na to co przyniesie nam wspólnie spędzony czas.

Plan spotkań

Godziny spotkań

Środa

 • Diakonia modlitwy
  19.15

Piątek

 • Szkoła śpiewu
  18.00
 • Eucharystia
  18.30
 • Spotkanie ogólne
  19.15

Niedziela

 • Szkoła śpiewu
  9.00
 • Eucharystia
  10.00

Poza tym

 • Spotkania grup formacyjnych – każda grupa ustala ze swoim animatorem
 • Raz w miesiącu dzień wspólnoty
Moderator wspólnoty: br. Paweł Kaim
Odpowiedzialna wspólnoty: Gabriela Fabianowicz

Klasztor Braci Kapucynów

ul. Jana Pawła II 42
39-120 Sędziszów Małopolski
tel. +48 (017) 221 60 54

Konto budowlane:
74 1600 1013 1846 9080 2000 0002

Copyright © 2017 Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok