Ogłoszenia duszpasterskie


 • Start
 • Kościół
 • Ogłoszenia

6 Niedziela Wielkiego Postu - 05.04.2020 r.

 1. Ze względu na panującą epidemię w dalszym ciągu przestrzegamy ograniczeń dotyczących gromadzenia się. Przypominamy, że w liturgii może uczestniczyć pięć osób. Także w czasie korzystania z sakramentu spowiedzi prosimy, aby w Kaplicy Miłosierdzia przebywało nie więcej niż 5 osób.
 2. Biskup Rzeszowski udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych w kościele, jednakże istnieje obowiązek uczestnictwa w Eucharystii poprzez media.
 3. W naszym kościele z sakramentu pokuty można skorzystać od poniedziałku do środy w godzinach: 6.30 – 19.00, a od czwartku do soboty w godz. 6.30 – 16.00.
  Być może, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, część z Was nie będzie mogła przystąpić do spowiedzi i komunii świętej, można to jednak uczynić na sposób duchowy poprzez akt żalu doskonałego i komunię świętą duchową.
  Odnośnie zachowania przykazania kościelnego, które mówi: przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą – informujemy, że czas wielkanocny trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (czyli do 7 czerwca).
 4. Gorąco zachęcamy do rodzinnego uczestnictwa w transmisji nabożeństw i Mszy Świętych poprzez TV i Internet. Z naszego kościoła transmitujemy codziennie Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, różaniec o godz. 20.30 oraz wszystkie nabożeństwa i Msze Święte. Zachęcamy do przyjmowania Komunii świętej duchowej, czyli pragnieniem serca, wyznając przy tym np. akt wiary, nadziei i miłości.
 5. Liturgia Triduum Paschalnego w naszym kościele odbędzie przy zamkniętych drzwiach, bez udziału wiernych. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek liturgia będzie o godz. 18.00, a Wielką Sobotę o godz. 20.00.
  Zachęcamy serdecznie, aby w kręgu rodzinnym, Domowym Kościele, przy zapalonej świecy, z krzyżem na stole i w odświętnym ubiorze celebrować Liturgię Triduum Paschalnego, słuchając Słowa Bożego i przyjmując Ciało Chrystusa w sposób duchowy.
  - W Wielki Czwartek zachęcamy, aby po liturgii zasiąść wspólnie do uroczystej kolacji.
  - Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża. Zachęcamy do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej. W Wielki Piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej będziemy transmitować o godz. 14.30.
  - W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu, jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.
  W sobotę nie ma w kościele obrzędu poświęcenia pokarmów. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny, a obrzędu ich błogosławieństwa dokonajmy przed śniadaniem wielkanocnym (odpowiednią modlitwę można znaleźć poniżej).
  - Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcamy, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.
  - W Niedzielę Wielkanocną – przy śniadaniu wielkanocnym – po odczytaniu Ewangelii i modlitwie nad pokarmami, świętujmy radośnie Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
 6. W tym roku ten piękny czas Triduum Paschalnego, będzie przeżywany zupełnie inaczej, niż dotychczas. Pamiętajmy jednak, że niezmiennie jesteśmy razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest naszą nadzieją i pokojem.Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” - (1 Tes 5, 16-18).

Albo:

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane»” - (Mt 6, 31 ab.32b-33).

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się: Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy:
Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy:
Amen.

 

LIST I ŻYCZENIA BISKUPA RZESZOWSKIEGO

Drodzy Diecezjanie!
Kilka tygodni temu, w Środę Popielcową, usłyszeliśmy w naszych świątyniach wezwanie do nawrócenia i do wiary w Ewangelię. Sam Jezus podał nam też środki do osiągnięcia tego celu, jakimi są modlitwa, post i jałmużna. To od wieków sprawdzony sposób przygotowania do udziału w wielkanocnej radości i do przyjęcia wszystkich owoców Zmartwychwstania Chrystusa.

Tegoroczne świętowanie przebiega jednak w atmosferze dalekiej od radości, za to pełnej niepokoju i wielu ograniczeń, spowodowanych szerzącą się pandemią koronawirusa. Boleśnie odczuwamy brak możliwości swobodnego uczestniczenia we Mszy św. i innych nabożeństwach, ograniczony dostęp do sakramentów świętych, czy niemożność świątecznych spotkań i odwiedzin.

Chcemy jednak patrzeć na to doświadczenie oczami wiary, z ufnością, która ma swe źródło w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i wszelkim złem. Z wiary też rodzi się pytanie, co Pan Bóg chce nam powiedzieć w tych dniach i co powinniśmy czynić.

Stąd moje serdeczne życzenia, abyśmy potrafili mądrze wykorzystać dany nam czas na solidną rewizję życia, na refleksję nad dotychczasowymi wyborami, hierarchią wartości, a zwłaszcza naszą relacją z Bogiem i bliskimi. Niech nasze rodziny staną się prawdziwym Kościołem domowym – miejscem wspólnotowej modlitwy, szkołą dialogu i słuchania siebie nawzajem. Utrudnienia w pełnym uczestnictwie we Mszy św. niech nam pomogą na nowo odkryć i docenić wartość sakramentów świętych i wspólnoty Kościoła i niech zaowocują tęsknotą i głodem eucharystycznym.

Naturalnie życzę, aby Zmartwychwstały Pan zachował nas od groźnej epidemii, a zarażonym przyniósł pełnię sił i zdrowia. Pamięcią i serdeczną modlitwą otaczam osoby starsze, samotne i niepełnosprawne. Rodziny, które utraciły bliskich zapewniam o duchowej i modlitewnej bliskości, prosząc o wieczny pokój dla zmarłych.

Dziękując służbom sanitarnym, medycznym, porządkowym i rzeszom wolontariuszy, modlę się dla nich o zdrowie, odwagę, siłę i wytrwałość w tej samarytańskiej posłudze.
Kapłanom i osobom konsekrowanym dziękuję za nieustanną modlitwę, cierpliwość w znoszeniu ograniczeń i stałą gotowość w trosce o duchowe dobro wiernych.

Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was swoją łaską, uzdrowi miłosierdziem a serca napełni pokojem i ufnością.
Z pasterskim błogosławieństwem
+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

 

Klasztor Braci Kapucynów

ul. Jana Pawła II 42
39-120 Sędziszów Małopolski
tel. +48 (017) 221 60 54

Konto budowlane:
74 1600 1013 1846 9080 2000 0002

Copyright © 2017 Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok